ΔΙΑΣ

Ο Δίας είναι ένα δεσποτικό τσοπανόσκυλο ηλικίας 3 ετών. Χρειάζεται μεγάλο χώρο, κατά προτίμηση χτήμα, για να κινείται και είναι ακατάλληλος για οποιοδήποτε διαμέρισμα. Είναι στειρωμένος και εμβολιασμένος με ηλεκτρονικό βιβλιάριο δηλωμένο στην ΕΜΖ

Ενδιαφέρομαι

Σχετικά περί υιοθεσίας